Anasayfa Haber TEİS’ten yine bir hukuk zaferi!

TEİS’ten yine bir hukuk zaferi!

Yazar: Hülya Yılmaz

Bildiğiniz üzere kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetin sağlanması üzerine sıkça çalışma yapılıyor şu günlerde. İlaç firmalarının ve isteyen ticari müesseselerin kişisel sağlık verilerine ulaşımında bugüne dek zorluk yaşadığını zaten düşünmüyorduk fakat Bakanlık yine mevzu bahis eczaneler olunca duruma hiç göstermediği kadar hassasiyet gösterip eczanelerin dahi bu verilere erişimini engellemeye çalışmıştı. Elbette kişisel sağlık verileri eczacı ile hasta arasındaki mahremiyet halkasının içinde kalmak suretiyle eczanelerde saklanmalıydı, aksi halde eczacının danışmanlık hizmeti sunması da mümkün değildir. Zaten eczanelerin rutin denetimlerinde de bu verilere erişmek gerekmektedir. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) bu yönetmeliğe hukuki yollarla itiraz etmekte gecikmedi ve Danıştay gereğini yaptı, yönetmelik durduruldu. TEİS’i başarısından ötürü kutluyor, TEİS kadar hızlı harekete geçen ve sonuna kadar mücadele eden bir Türk Eczacıları Birliğine sahip olmayı diliyoruz.

TEİS’in konuyla ilgili açıklaması:

ECZANELERİN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİ İŞLEMESİNDE DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın (TEİS), Sağlık Bakanlığı tarafından 20/10/2016 tarih ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ‘Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’e açtığı davada Danıştay 15. Dairesi tarafından mevzuatlara aykırı olan maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

         TEİS Başkanı Ecz. Saydan, “Eczanelerimizde kullandığımız programlarda hastalara ait bilgilerin kayıtlı olması dahil bu bilgilerle ilgili birçok konuda hak kaybı ve mağduriyet yaşamamıza neden olabilecek düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması kararı verilmesi memnun edici” dedi.    

         Saydan, Danıştay’a açılan ve yürütmeyi durdurma kararı alınan dava konularını şöyle sıraladı:         

“Eczacılar eczanelerinde reçete karşılarken İlaç Takip Sistemi ile bağlantılı eczane programları kullanmaktadırlar. Bu programlar vasıtasıyla eczacılar reçete kayıt defterlerini elektronik ortamda tutma imkânı bulmaktadırlar. Söz konusu programlar ve eczanelerin iç işleyişi sebebiyle kişisel sağlık verileri kaydedilmektedir.

Nitekim; 12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ‘Eczane defter ve kayıtları’ başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasında; eczanede satışı yapılan tüm ilaçların elektronik ortamda kaydedileceği, bu kayıtların denetimlerde istenilmesi hâlinde sunulmak üzere saklanacağı düzenlenmiştir.

Yürütmesi durdurulan yönetmeliğin 5. maddesinin 5. fıkrası “Sağlık hizmet sunucularında veri işleyen kişiler, kişisel sağlık verilerini sağlık hizmet sunucularının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan her türlü sistemleri ile Bakanlığın ülke genelinde hizmet vermek amaçlı kurulan sistemleri dışında hiçbir yere kopyalayamaz veya kaydedemez.”  şeklinde olup, yürütmesi durdurulan Yönetmeliğin ‘Merkezi sağlık veri sistemi’ başlıklı 14. maddesi ile birlikte eczacıların aslında hastaneler için belirlenen standartlar ile uyumlu yazılımlar kullanmak zorunda bırakılması, eczanelerdeki sağlık hizmet sunumunu aksatacağı gibi, eczanelerin kayıtlarının ve kayıt sisteminin bozulmasına neden olacaktır.

Eczacılar; tabi oldukları özel mevzuat gereği ilaç satışlarını İlaç Takip Sistemi’ne bildirmekte ve ilaçla ilgili kişisel sağlık verilerini senede iki defa yapılan denetlemelerde göstermek üzere eczanelerindeki bilgisayarlara kaydetmektedirler.

Kişisel sağlık verilerinin mahremiyeti sağlanmaya çalışılırken eczacılar; özel mevzuatları ile çelişen ve uygulanması fiilen imkânsız bir yükümlülük altına sokulmuşlardı. Hukuka, hizmet gereklerine ve kamu yararına aykırılık taşıyan düzenlemelerin Sendikamızca öncelikle yürütmesinin durdurulması talep edilmiş, Danıştay tarafından da yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.”

Saydan, “TEİS olarak eczacılarımızın sıkıntılarında haklı mücadelemizi her zaman ve her platformda sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

TEİS BASIN BÜROSU/21/09/2017

Related Posts

Bir yorum bırakın

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın