Künye

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Hülya Yılmaz
Yayın Yönetmeni
Tuna Yıldırım