İngilizce medikal ve bilimsel sunumlarınız için destek programı

Eczacılar ve doktorların yanı sıra tüm sağlık profesyonelleri, günümüzde katıldıkları uluslararası konferanslarda bilim dili olarak kabul edilen İngilizceye hakimiyetleriyle de dikkat çekmek zorundalar.

Uluslararası başarıyı hedefleyerek çalışmalarını sunmak isterken hak ettikleri değeri sunumlarıyla elde edebilmeleri için kendilerini daha özgüvenli bir şekilde ifade etmeleri bekleniyor. Medikal sektörünün ihtiyaçlarına göre hazırlanan “Medikal Sunum İngilizcesi Eğitimi” ile; Türkçe sunumlarda yaşanan rahatlığa, kelime ve ifade zenginliğine yakın düzeyde gerekli ifade becerisini kazanmak artık mümkün.

Profesyonelce yapılmış bir sunum için değişik ve ustaca seçilmiş kelimelere ihtiyaç var. Medikal sektörde uluslararası profesyoneller, doktorlar ve akademisyenler üzerinde olumlu izlenim yaratmak isteyen tüm uzmanların bu eğitimi almaları kendi alanlarında üstün başarılara imza atmalarını sağlayacak. Bilgilerini etkin bir şekilde muhatabına aktaran sağlık profesyonellerinin uluslararası alanda hem temsil hem de iş birliği olanakları giderek artacaktır.

“Medikal Sunum İngilizcesi Eğitimi’nin Temel Hedefleri

  • İngilizce sunumlarda kullanılan medikal literatüre uygun terim ve ifadeler,
  • Dinleyicinin ilgisini ve dikkatini çekme yöntemleri,
  • Gelen soruları rahat anlama ve cevaplandırma,
  • Özet, amaç, bulgular, yöntem ve sonuçların doğru ifadeleri,
  • Akıcı konuşma ve doğru telaffuz çalışmaları,
  • Örnek sunum çalışmaları ile öz güven.

Katılımcı Profili

“Medikal Sunum İngilizcesi Eğitimi” için gruplar maksimum 10 kişi ile sınırlandırılıyor. Katılımcıların çoğunluğu tıp dünyasında ve medikal sektörlerde uluslararası başarıyı hedefleyen profesyonellerden oluşuyor.

www.executiveenglishcoaching.com