Anasayfa Haber Adana’da bazı gruplarda reçete dağıtımı durduruldu..

Adana’da bazı gruplarda reçete dağıtımı durduruldu..

Yazar: Hülya Yılmaz

Adana’da bazı reçete gruplarında yapılan dağıtım, mahkeme kararı ile yeniden durduruldu.

Bazı reçete gruplarının dağıtımı konusunda yaklaşık 4 yıldır devam eden hukuki süreç yeni bir safhaya girdi. Adana 2.İdare Mahkemesinin kararı ile beş grupta reçete dağıtımı 20.07.2016 tarihinden itibaren yeniden durduruldu.

Adana Eczacı Odası’nın duyurusu şöyle:

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB ile SGK arasında 1 Şubat 2012 tarihinde imzalanan ilaç alım protokolüne istinaden Odamız tarafından bazı reçete gruplarının dağıtımına Protokolün 3.7 maddesi ve protokol eki EK 4 hükümleri uyarınca başlanmıştı.

Süreç içerisinde Odamız aleyhine, gerek Asliye Hukuk Mahkemesinde gerekse İdare Mahkemelerinde bir çok dava açılmış, bunlardan Adana 2.İdare Mahkemesinde açılan davalardan 2012/982 Esas nolu davada yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve bölgemizde dağıtım uygulamalarını belirli bir süre sonlandırmak zorunda kalmıştık.

Ardından yapılan itirazlarda Danıştay 15.Dairenin 04.02.2014 tarihinde vermiş olduğu yürütmeyi durdurma ve sonrasında yine Danıştay 15.Dairenin 05.06.2015 tarihinde aynı dosya ile ilgili vermiş olduğu bozma kararı ile bölgemizde dağıtım uygulamaları yeniden başlamıştı.

Süreç içerisinde dağıtım sorunsuz bir şekilde devam ederken, Adana 2.İdare Mahkemesinin 31.05.2016 tarihinde aldığı ve 20.06.2016 tarihinde Odamıza tebliği ettiği karar ile Danıştay 15.Daire tarafından verilmiş olan kararı yok sayıp 14.12.2012 tarihinde almış olduğu kararda ISRAR EDİLMESİNE karar vererek bölgemizde uyguladığımız dağıtım sistemini yeniden durdurmuştur.

Konu ile ilgili olarak Danıştay İdari Dava Daireleri kuruluna gerekli itirazlar yapılmış olup konu ile ilgili yeni bir duyuru yapılana kadar 2012 Protokolünün 3.7 maddesi gereği bölgemizde uyguladığımız aşağıda yer alan dağıtımlar 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren durdurulmuştur.

Mor ve Turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

Eritropoietin ve darbepoietin preparatları ihtiva eden reçeteler,

Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar,

Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden,

20.07.2016 tarihinden sonraki reçetelere Odamız tarafından onay yapılmayacaktır.

2013 ek protokolü ve 2016 protokolünü kapsayan ve dağıtımı yapılan,

1- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,

2- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

3- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,

4- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,

5- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler

6- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri

7- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler

8- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler

9- Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron,Deferasiroks)

10– TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar

11– Majistral formül ihtiva eden reçeteler

12- DİYALİZ Merkezlerinden Çıkan Erıtropoıetın Ve Darbepoetın Hariçi Reçeteler Reçete Tipinde Görüntülenen İlaçlar.

13- Kanakınumab Reçetelerı Reçete Tipinde Görüntülenen İlaçlar

İçeren reçete gruplarının dağıtımı devam etmekte olup, bu reçetelerin Farma Inbox’a işlenip, oda onayı alınması ve onay yapıldıktan sonra SGK’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza Önemle Duyurulur.

Duyuru için tıklayınız

EK:

2012 Adana 2.İdare Mahkeme Yürütmeyi Durdurma Kararı

Adana Bölge İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma İptal Kararı

Adana 2.İdare Mahkemesi İptal Kararı

Danıştay 15.Daire Yürütmeyi Durdurma Kararı

Danıştay 15.Daire İptal Kararı

Adana 2.İdare Mahkemesi’nin KARARDA ISRAR EDİLMESİ ve İptal Kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna Yapılan İtiraz Başvurusu

Related Posts

Bir yorum bırakın

X

Şifrenizi mi unuttunuz?

Bize Katılın