Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme kılavuzu yayımlandı.

Türk Eczacıları Birliği, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP)’nun koronavirüs ile ilgili bilgilendirme kılavuzunu dilimize çevirerek yayına hazırlamıştır. İlgili kılavuz, eczacıların konuya ilişkin görev ve sorumluluklarını tanımlamasının yanı sıra; belirti, önleme yöntemi, tedavi yöntemi, enfeksiyon kontrolü gibi bilgileri içermektedir.
İlgili linkten ulaşabilirsiniz: